Close

Apie mus

2011 metų lapkričio 23 dieną įsteigta viešoji įstaiga „Sportininkų mokymų centras“ sėkmingai vykdo savo organizacijos įstatuose numatytą veiklą – teikti paslaugas, susijusias su sportininkų ir trenerių mokymais Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius sportininkams, sporto treneriams, sporto organizatoriams ir kitiems sporto srities darbuotojams, ir atstovams. Veikti socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros ir panašiose srityse.

„Sportininkų mokymų centras“ sulaukia daug dėmesio iš sporto trenerių, sportininkų, sporto organizatorių ir sporto srities darbuotuojų, kurie nori įgyti ar prasitęsti kūno kultūros ir sporto srities leidimus. Šiuo metu prie sportininkų mokymų centro veiklos prisijungė ir savo paskaitas skaityti pasiruošę didelę patirtį turintys lektoriai.