Vilniaus savivaldybė paskelbė 2017 metų sporto projektų rėmimo konkursą.

Sportininkų mokymų centro specialistai konsultuoja ir rengia projektus šiam konkursui:

Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė 2017 metų Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programų konkursą. Paraiškos priimamos iki vasario 12 dienos.

Paraiškas finansavimui galima teikti pagal dvi programas – sporto klubų veiklai ir sporto renginiams Vilniaus savivaldybėje. Maksimali suma, prašoma iš savivaldybės vienam projektui, ne didesnė nei 10 000 eurų.

Finansuodama sporto projektus, savivaldybė siekia paremti vaikų bei jaunimo sporto programas,  mėgėjų ir profesionalų sportą, paskatinti organizuoti daugiau sporto renginių mieste.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias organizacijas, nacionalinio lygmens valstybės finansuojamas įstaigas ar įstaigas, kurios yra dotuojamos Vilniaus miesto savivaldybės. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną projektą į vieną programą.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

  • ilgalaikis turtas (ūkio inventorius, baldai, transporto ir ryšio priemonės, kompiuterinė, medicinos įranga ir kitas inventorius, priemonės ir įranga, kuri nenusidėvi per vienus metus);
  • patalpų remonto;
  • apmokėjimo už darbą išlaidos ir atlyginimai (įstaigų dirbantiems darbuotojams);
  • kai projekto galutinio rezultato įvykdymo terminas perkeliamas į kitus metus;
  • dienpinigiai.

Pareiškėjas turi įtraukti ne mažesnes kaip 20 proc. turimas arba gaunamas iš kitų finansavimo šaltinių lėšas.


Mūsų didelę patirtį turintys kvalifikuoti specialistai parengs jums projekto paraišką siekiant sėkmingai gauti finansavimą. Išklausysime jūsų idėjas ir pasiūlysime savas.

Dėl konsultacijų ir projekto rengimo skambinkite ar rašykite šiais kontaktai:

info@sportininkumokymai.lt arba tel. +37061004899