VIDEO SEMINARAS: Kritiniai sportinės karjeros momentai

Seminare išgirsite praktinius patarimus ir rekomendacijas tiek apie sportinės karjeros pradžią, tiek pabaigą. Lektorius papasakos apie galimybes ir grėsmes, kurios iškyla sportinės karjeros pradžioje bei pavojus, tykančius karjeros pabaigoje. Vidas Dusevičius – Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantas, sportininkas.

VIDEO SEMINARAS YRA TINKAMAS SIEKIANT PRATĘSTI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMĄ. NORINT ATSIIMTI SERTIFIKATĄ PRAŠOME EL. PAŠTU ATSIŲSTI ASMENS DUOMENIS, KURIAIS BUVO REGISTRUOJAMASI VIDEO SEMINARŲ SISTEMOJE.

SPAUSKITE ČIA NORĖDAMI STEBĖTI VISĄ SEMINARĄ

Mokymo aktualumas

Seminaras skirtas pradedančių sportininkų tėvams, treneriams, mokytojams, profesionaliems sportininkams, kurie pradeda ar baigia savo karjerą.
Sportinės karjeros psichologija bei krizių problema sportinėje karjeroje – temos, pradėtos tyrinėti visai neseniai, tik aštuntame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Iki tol sporto psichologija didžiausią dėmesį skyrė sportininkų pasiekimams ir gerokai mažesnį – vaikų ir jaunimo sporto problemoms. Buvo ,,užmiršta“ ir netyrinėjama sportinės karjeros pabaiga. Taip pat dėmesio nesusilaukė ir sportinės karjeros etapai. Tik paskutinių 3-5 metų tyrinėjimai pademonstravo sportinės karjeros, kaip vieningo ir nuoseklaus proceso analizavimo perspektyvumą. Sportinė karjera suprantama kaip ilgametė sportinė veikla, nukreipta į aukštus sportinius pasiekimus ir susijusi su nuolatiniu žmogaus tobulėjimu vienoje ar keliose sporto šakose.
Sudedamoji sportinės karjeros dalis – kritiniai sportinės karjeros taškai. Sportinės karjeros, kaip visumos periodizacija leidžia išskirti tam tikrus kritinius taškus arba  pereinamąsias fazes nuo vieno sportinės karjeros etapo prie kito. Analogiškai, raidos psichologijoje yra išskiriamos tarpinės fazės tarp skirtingų amžiaus tarpsnių ir vadinamos amžiaus krizėmis (iš vaikystės į paauglystę, iš paauglystės į jaunystę ir t.t.)
Sportininko nesugebėjimas išspręsti kritinių situacijų ar prieštaravimų paprastai veda prie nesavalaikio sportinės karjeros nutraukimo. Susipažinimas su  kritiniais sportinės karjeros momentais leidžia sportininkui iš anksto pasiruošti, palengvina krizės peržengimą.
Nagrinėjami klausimai:

 • Kas yra sportinė karjera?
 • Kada sportininką ištinka krizė?
 • Kaip pasiruošti kritiniams momentams sportinėje karjeroje?
 • Kas yra lūkesčio apgavystė? Kada ją asmuo pajunta?
 • Kokia turi būti sportinės specializacijos pradžia?
 • Kaip ruošiami jauni sportininkai?
 • Psichologinis pasiruošimas startui.
 • Prieštaravimai tarp baimės ir noro
 • Pralaimėjimo psichologija
 • Kaip derinti sportą ir kitas veiklas.
 • Aukštų sportinių pasiekimų lygis- perėjimas iš vaikų sporto į suaugusiųjų
 • Krizės profesionaliame sporte
 • Kaip ir kada pabaigti sportinę karjerą?
 • Alternatyvi veikla pabaigus sportinę karjerą
 • Sportininko adaptacija baigus karjerą.
 • Kokios problemos iškyla sportininkų karjeros eigoje ir kaip jos sprendžiamos.

SPAUSKITE ČIA NORĖDAMI STEBĖTI VISĄ SEMINARĄ