Sporto organizacijoms iš 2018 m. KKSD fondo padėjome pritraukti daugiau kaip 20 tūkst. eurų.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba 2018 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. KSTP-21 patvirtino 2018 m. fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašus. Šiais metais padėjome rengti paraiškas devynioms organizacijoms, o iš jų net 5 gavo finansavimą. Bendra finansuojamų projektų suma siekė virš 20 tūkst. eurų.