Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportas – ryšys su Lietuva“

Sportininkų mokymų centro specialistai konsultuoja ir rengia projektus šiam konkursui:

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2017-ųjų metų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiškas. Konkurso tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą, palaikyti ryšius su Lietuva ir pažymėti 2017–uosius Sporto metus.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. sausio 2 iki vasario 15 dienos. Projektų paraiškas gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas užsienio lietuvių organizacijos, turinčios savo atskirą sąskaitą kredito įstaigoje. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

2017 m. konkurso finansavimui departamentas skyrė 13000 eurų.

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašą. Projektai turi būti orientuoti į kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir apimti vieną arba abi iš šių veiklų:

– pareiškėjo narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimas;

– užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas per kūno kultūrą ir (ar) sportą.

Projektų paraiškas gali teikti užsienio lietuvių organizacijos, suprantamos kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių, kurios viena iš veiklos rūšių yra kūno kultūros ir (ar) sporto plėtojimas ir turinti savo atskirą sąskaitą kredito įstaigoje. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2017 m. lapkričio 30 d.

Pasirašius sutartį 50 proc. skirtų lėšų bus  pervedama į pareiškėjo sutartyje nurodytą atskirą projekto lėšų sąskaitą, likusi, pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidų dalis  bus sumokama per 15 kalendorinių dienų po ataskaitų pateikimo. Nepateikus projektų įgyvendinimo ataskaitų,  per sutartyje nurodytą laiką, pareiškėjas privalės grąžinti lėšas.


Mūsų didelę patirtį turintys kvalifikuoti specialistai parengs jums projekto paraišką siekiant sėkmingai gauti finansavimą. Išklausysime jūsų idėjas ir pasiūlysime savas.

Dėl konsultacijų ir projekto rengimo skambinkite ar rašykite šiais kontaktai:

info@sportininkumokymai.lt arba tel. +37061004899