Prašymas Švietimo mokslo ir sporto ministerijai

Švietimo mokslo ir sporto ministerijai                                           2023-06-13

 

Prašymas

Dėl mokymų, kurių pagrindų buvo išduoti sporto veiklos leidimai prilyginimo sporto instruktorių ir specialistų mokymams ir Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų galiojimo pratęsimo.

 

 

Nuo 2014 iki 2018 m. VŠĮ Sportininkų mokymų centras turėjo teisę vesti mokymus skirtus Sporto veiklos leidimams įgyti. Mūsų įstaigoje apie 500 trenerių baigė mokymus ar pratęsinėjo kitose mokslo įstaigoje gautus leidimus, kurie buvo išduodami ketveriems metams. Mūsų preliminariais skaičiavimais Lietuvoje vis dar yra apie 3000-5000 trenerių turinčiu Sporto veiklos leidimus. Nuo 2019 m. pasikeitus Sporto įstatymui labai maža dalis trenerių rinkosi perkvalifikavimą aukštosiose mokykloje, nes didelė dalis trenerių baigė mokymus Sporto veiklos leidimų išdavimui tose pačiose aukštosiose mokyklose, kurios po pasikeitusio įstatymo iškarto jiems pradėjo siūlyti tuos pačius mokymus tik už 2000-3000 eur. kainą. Mūsų skaičiavimais Lietuvos sporto universitete mokymus Sporto veiklos leidimui baigė apie 1000-1500 trenerių. Lietuvos edukologijos universitete apie 1000 trenerių.

Treneriai su leidimais dirbo eilę metų, jiems buvo nustatytas nuolatinis kvalifikacijos kėlimo reikalavimas, veiklą jie pradėjo pagal tuo metu galiojančius įstatymus, o jie vėl priversti mokytis iš naujo. Treneriai nuolatos kelia kvalifikaciją. Vien mūsų įstaigoje per mėnesį apie 500 trenerių dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose, o dar yra ne viena įstaiga, kuri organizuoja aukščiausio lygio kvalifikacijos kėlimą treneriams. Deja, bet Lietuvos aukštosios mokyklos kvalifikacijos kėlimo beveik neorganizuoja.

Nuo 2011 m. mūsų įstaiga organizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus sporto treneriams, turėjo teisę rengti mokymus sporto veiklos leidimų išdavimui, ir atsižvelgiant į susidariusią padėtį, tarpininkaujame asmenims turintiems iki 2024 m. rugsėjo 1 d. galiojančius Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimus ir prašome, kad mokymai, kurių pagrindu buvo išduoti Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai būtų pripažinti kaip šiuo metu LR sporto įstatymo 11 str. nustatyti mokymai aukštojoje mokykloje arba Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų galiojimas būtų pratęstas neterminuotai.

Taip pat prašome išplėsti įstaigų galinčiu vykdyti sporto specialistų ir instruktorių mokymų programas; Sutrumpinti mokymų laiką (šiuo metu 1-1.5 metai), nes aukštosios mokyklos įstatyme išplėstą mokymų laiką išplėtė ne mokymų turiniu, o pertraukomis tarp užsiėmimų dienų. T.y. jeigu iki 2018 m. mokymų programos trukmė turėjo būti 6 mėn., tai buvo organizuojami mokymai kiekvieną savaitgalį, o nuo 2019 m. vieną kartą per mėnesį; Pagalvoti apie kompetencijų centrą, kuris galėtų vertinti skirtingose Lietuvos ar užsienio įstaigoje mokymus baigusių trenerių kvalifikaciją ir leidimą dirbti Lietuvoje, nes visame pasaulyje yra daug mokymų programų, kurias baigus asmenys gauna teisę užsienio valstybėse dirbti treneriais, ilgus metus ten dirba, tačiau grįžus į Lietuvą negali tęsti veiklos, nes turi baigti instruktorių ar specialistų mokymus.

Sporto treneriai pritraukia fiziškai neaktyvius vaikus ir suaugusius į fizinio aktyvumo pratybas, todėl reikia skatinti jų skaičiaus didėjimą, mokymų prieinamumą ir tų mokymų efektyvumą.

Per ilgus veiklos metus žinome aktualiausius sporto specialistų poreikius, todėl galime pateikti mūsų pagrįstą nuomonę įvairiais juos liečiančiais klausimais ir duoti Jums rekomendacijų.