KRITINIAI SPORTINĖS KARJEROS MOMENTAI

Kritiniai Sportinės karjeros momentai. Pagalba, sprendimo būdai ir priemonės.

 Vidas Dusevičius

Sportinės karjeros psichologija bei krizių problema sportinėje karjeroje – temos, pradėtos tyrinėti visai neseniai, tik aštuntame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Iki tol sporto psichologija didžiausią dėmesį skyrė sportininkų pasiekimams ir gerokai mažesnį – vaikų ir jaunimo sporto problemoms. Buvo ,,užmiršta“ ir netyrinėjama  sportinės karjeros pabaiga. Taip pat dėmesio nesusilaukė ir Sportinės karjeros etapai. Tik paskutinių 3-5 metų tyrinėjimai pademonstravo Sportinės karjeros kaip vieningo ir nuoseklaus proceso analizavimo perspektyvumą.

Sportinė karjera suprantama kaip ilgametė sportinė veikla, nukreipta į aukštus sportinius pasiekimus ir susijusi su nuolatiniu žmogaus tobulėjimu vienoje ar keliose sporto šakose.

Sudedamoji Sportinės karjeros dalis – kritiniai sportinės karjeros taškai. Sportinės karjeros kaip visumos periodizacija leidžia išskirti tam tikrus kritinius taškus arba  pereinamąsias fazes nuo vieno Sportinės karjeros etapo prie kito. Analogiškai, raidos psichologijoje yra išskiriamos tarpinės fazės tarp  skirtingų amžiaus tarpsnių ir  vadinamos amžiaus krizėmis. (iš vaikystės į paauglystę, iš paauglystės į jaunystę ir t.t.)

Sportininko nesugebėjimas išspręsti kritines situacijas ar prieštaravimus, paprastai veda prie nesavalaikio Sportinės karjeros nutraukimo. Susipažinimas su  kritiniais Sportinės karjeros momentais leidžia sportininkui iš anksto pasiruošti, palengvina krizės peržengimą.

 Užsiėmimo ir seminaro metu Sportinė karjera tyrinėjama kaip nuoseklus, vientisas procesas. Septynių kritinių Sportinės karjeros momentų aptarimas, galimų sprendimo būdų paieškos,  didžiausią dėmesį skiriant kritiniam Sportinės karjeros užbaigimo momentui.

Paskaitos trukmė: 5 val.

Išsamesnė informacija apie šią ar kitas paskaitas:uzsakymai@sportininkumokymai.lt arba +370 647 11391