Close

NAUJIENA

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimas. Sporto veiklos leidimas

Pagal Lietuvos Respublikos KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO 25 straipsnį, kūno kultūros ir sporto pratybas gali vykdyti tik kūno kultūros ir sporto specialistai. Darbdavys, priimdamas į darbą kūno kultūros ir sporto specialistą, privalo įsitikinti, ar asmuo turi reikiamą išsilavinimą arba galiojantį kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą. Darbdavys, pažeidęs šio straipsnio nuostatas, atsako Administracinių teisės…

NAUJAUSI SEMINARAI